SUSHI ALL JAPAN

美味寿司迷你会话集

寿司店常用 文例集

请手指编号告诉对方。

 • 1

  我提前预订了座位,我叫( )。

  予約した( )です。

  Yoyaku shita ( ) desu.

 • 2

  请给我看看食谱。

  メニューを見せてください。

  Menu wo misete kudasai.

 • 3

  今天有什么特别推荐吗?

  今日のおすすめは何ですか?

  Kyou no osusume wa nan desuka?

 • 4

  现在的季节什么比较好吃?

  今の時期は何が美味しいですか?

  Ima no jiki wa nani ga oishii desuka?

 • 5

  我要金枪鱼的。

  マグロをお願いします。

  Maguro wo onegai simasu.

 • 6

  (手指着食谱): 要( )份。

  (メニューを指して): これを( )人前ください。

  (手指着食谱): kore wo ( ) nin mae kudasai.

 • 7

  要(  )贯应季寿司。

  旬のすしを( )カンお願いします。

  Shun no sushi wo ( ) kan onegai shimasu.

 • 8

  请不要放绿芥末。

  わさび抜きでお願いします。

  Wasabi nuki de onegai shimasu.

 • 9

  我要饮料(茶水・水・啤酒・日本酒)。

  飲み物(お茶・水・ビール・日本酒)をお願いします。

  Nomimono (Ocha, Mizu, Biru, Nihon shu) wo onegai shimasu.

 • 10

  贵店推荐哪种日本酒?

  地酒のオススメは何ですか?

  Jizake no osusume wa nan desuka?

 • 11

  请帮我拍照好吗?

  写真を撮っていただけますか?

  Shashin wo totte itadake masuka?

 • 12

  能给我一块毛巾吗?

  おしぼりをください。

  Oshibori wo kudasai.

 • 13

  请再给我一杯茶。

  おしぼりを取り替えてください。

  Oshibori wo tori kaete kudasai.

 • 14

  卫生间在哪里?

  トイレはどこですか?

  Toire wa doko desuka?

 • 15

  买单。

  会計をお願いします。

  Kaikei wo onegai shimasu.

 • 16

  可以刷卡吗

  カードは使えますか?

  Card wa tsukae masuka?

 • 17

  请给我收据。

  領収書をお願いします。

  Ryo syu sho wo onegai shimasu.

 • 18

  Can you call me a taxi?

  请帮我叫出租车。

  Taxi wo onegai shimasu.

拜访我们,非常感谢你。

SUSHI ALL JAPAN

对不起,这个页面是不完整的翻译。