SUSHI ALL JAPAN

美味壽司迷你會話集

壽司店常用便利 文例集

請指出號碼告知服務人員。

 • 1

  我是預約的( )。

  予約した( )です。

  Yoyaku shita ( ) desu.

 • 2

  請讓我看一下菜單。

  メニューを見せてください。

  Menu wo misete kudasai.

 • 3

  今天有什麼特別推薦嗎?

  今日のおすすめは何ですか?

  Kyou no osusume wa nan desuka?

 • 4

  現在的季節什麼比較好吃?

  今の時期は何が美味しいですか?

  Ima no jiki wa nani ga oishii desuka?

 • 5

  我要金槍魚的。

  マグロをお願いします。

  Maguro wo onegai simasu.

 • 6

  (指著菜單): 請給我這個(  )人份。

  (メニューを指して): これを( )人前ください。

  (指著菜單): kore wo ( ) nin mae kudasai.

 • 7

  請給我當令壽司(  )貫。

  旬のすしを( )カンお願いします。

  Shun no sushi wo ( ) kan onegai shimasu.

 • 8

  請不要加山葵。

  わさび抜きでお願いします。

  Wasabi nuki de onegai shimasu.

 • 9

  請給我飲料(茶、水、啤酒、日本清酒)。

  飲み物(お茶・水・ビール・日本酒)をお願いします。

  Nomimono (Ocha, Mizu, Biru, Nihon shu) wo onegai shimasu.

 • 10

  請問店家推薦的日本清酒為何?

  地酒のオススメは何ですか?

  Jizake no osusume wa nan desuka?

 • 11

  請問是否可以拍照?

  写真を撮っていただけますか?

  Shashin wo totte itadake masuka?

 • 12

  能給我一塊毛巾嗎?

  おしぼりをください。

  Oshibori wo kudasai.

 • 13

  請再給我一杯茶。

  おしぼりを取り替えてください。

  Oshibori wo tori kaete kudasai.

 • 14

  衛生間在哪裡?

  トイレはどこですか?

  Toire wa doko desuka?

 • 15

  請結帳。

  会計をお願いします。

  Kaikei wo onegai shimasu.

 • 16

  可以刷卡吗

  請問是否可以使用信用卡?

  Card wa tsukae masuka?

 • 17

  请给我收据。

  請開發票。

  Ryo syu sho wo onegai shimasu.

 • 18

  請幫忙叫計程車。

  请帮我叫出租车。

  Taxi wo onegai shimasu.

拜訪我們,非常感謝你。

SUSHI ALL JAPAN

對不起,這個頁面是不完整的翻譯。